پوستر همایش
Poster
محورهای کنفرانس
 • نظریه و محاسبات فازی
 • الگوریتم های فراابتکاری
 • شبکه های عصبی
 • روش های نرم در آمار
 • سیستم های هوشمند
 •  یادگیری ماشین
 • داده کاوی
 • کاربردهای محاسبات نرم

محورهای فرعی کنفرانس

 

آمار بازدید سایت
بازدید امروز :
20
بازدید دیروز :
23
بازدید کل :
212883
محورهای کنفرانس

محورهای اصلی کنفرانس عبارتند از:

 •  نظریه و محاسبات فازی
 • الگوریتم های فراابتکاری
 • شبکه های عصبی
 • روش های نرم در آمار
 • سیستم های هوشمند
 • یادگیری ماشین
 • داده کاوی
 • کاربردهای محاسبات نرم

 محورهای اصلی در قالب محورهای تخصصی تر به صورت ذیل قابل بسط می باشند. لازم به ذکر است محورهای کنفرانس محدود به این موارد نشده و کلیه مباحث و مطالعات مرتبط با محاسبات نرم را در بر می گیرند.

 

نظریه و محاسبات فازی

مهندسی دانش

محاسبات فازی

یادگیری ماشین

کنترل فازی

سیستم های هوشمند

استنباط فازی

هوش مصنوعی در مدل سازی و شبیه سازی

منطق فازی و تئوری مجموعه های فازی

هوش مصنوعی در برنامه ریزی و بهینه سازی

بهینه سازی فازی

تئوری و کاربردهای هوش مصنوعی

سیستم های فازی

کنترل هوشمند

منطق فازی Type2

روشهای شناسایی آماری و الگویی

الگوریتم های فراابتکاری

الگو شناسی

محاسبات تکاملی

تعامل انسان و کامپیوتر

الگوریتم های ژنتیک

شبکه های عصبی

روش های نرم در آمار و ریاضی

یادگیری عمیق

مدل سازی ریاضی

پردازش تصویر

بهینه سازی ریاضی

بینایی کامپیوتری و درک گفتار

شبیه سازی مونت کارلو

پردازش اطلاعات دیجیتال

مدل های شبیه سازی کامپیوتری

پردازش سیگنال

مدل های پیش بینی

پردازش موازی

پیش بینی سری های  زمانی

پردازش زبان طبیعی

تحلیل پوششی داده ها

هوش تجاری

روش های  بیزی

رباتیک و زمینه های مرتبط

نظریه آشوب

مکاترونیک

نظریه بازی

تئوری محاسبات نرم و  کاربردها

نظریه تصمیم گیری

بیوانفورماتیک و زیست شناسی محاسباتی

سیستم های پشتیبان تصمیم گیری

کاربردهای محاسبات نرم

داده کاوی

سایر موضوعات مرتبط با محورهای فوق