نحوه ایجاد حساب کاربری، ثبت نام و ارسال مقاله
1396/09/03

به اطلاع کلیه دانشجویان، اساتید و پژوهشگران محترم می رساند که هم اکنون امکان ایجاد حساب کاربری، ثبت نام و ارسال مقاله  به دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم امکان پذیر است.

راهنماهای لازم جهت ایجاد حساب کاربری و چگونگی ارسال مقاله در لینک های فعال صفحه اصلی سایت و یا از طریق آدرسهای ذیل قابل مشاهد است.

سامانه کاربران :       tp://www.csc2017.guilan.ac.ir/fa/index.php

سامانه راهنمای نگارش مقالات :    http://www.csc2017.guilan.ac.ir/fa/static.php?id=5