چاپ مقالات برتر و منتخب داوران کنفرانس در مجلات معتبر علمی- پژوهشی
1396/09/26

به اطلاع شرکت کنندگان محترم دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم می­رساند با توجه رایزنی های کمیته برگزاری با مسئولان مجلات معتبرعلمی- پژوهشی مختلف، مقرر شده است مقالات برتر و منتخب هیات داوران در یک شماره ویژه مجلات ذیل چاپ گردند. سایر مجلات نیز متعاقبا اعلام می گردد. مجلات مورد نظر به شرح است :


 Journal of Hyperstructures

  Journal of Mathematical Modeling

 e-Navi (International Journal of e-Navigation and Maritime Economy-ISI Journal)

  CRPASE (Computational Research Progress in Applied Science & Engineering)


لذا تمامی شرکت کنندگانی که مقاله آنها برای چاپ پذیرفته می گردد نیاز است پس از ارسال مقاله و تایید آن توسط هیات داوران نسبت به ترجمه و تهیه فرمت مورد نیاز اقدام نمایند. همچنین لازم به توضیح است فرآیند انتخاب مقالات برتر در پایان کنفرانس انجام و از طریق این سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.