کتابچه زمانبندی کنفرانس
1396/09/26

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم میرساند که کتابچه زمانبندی و راهنمای ارائه سخنرانی های کلیدی، ارائه سخنرانی های شفاهی، زمان ارائه پوسترها، بهمراه سایر جزئیات و برنامه های کنفرانس تهیه و در فایل ذیل ارائه می گردد.

از شرکت کنندگان خواهشمند است با توجه به کتابچه زمانبندی کنفرانس محاسبات نرم و برنامه اعلام شده در موعد مقرر و اعلام شده در این برنامه حضور و به ارائه آثار خود بپردازند.

 

کتابچه زمانبندی دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

 

با تشکر - دبیرخانه