جدول زمانبندی کلی دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم اعلام شد
1396/09/26

به استحضار میرساند، جدول زمانبندی کلی دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم اعلام شد. کتابچه زمان و چگونگی برگزاری این بخشها متعاقبا اعلام می گردد

 

.time table