برگزاری اولین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
1396/09/03

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان، محققین و پژوهشگران گرامی می رساند، با توجه به تصمیم کمیته برگزاری و اخذ مجوزهای لازم، دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم به صورت اولین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم برگزار خواهد شد.